Category: 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на изменена документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за...

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 1 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 1 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,...