Category: 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Въпроси и отговори 04.12.2020г.

СНЦ  “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски...

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване 0

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на...