Category: 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване 0

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на...