Category: 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Въпроси и отговори 17.12.2020г.

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 0

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски...

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.466 МИГ –Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските...