Category: 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ-Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.466 МИГ –Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските...