Category: М07 Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ