Category: ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М4.1 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М4.1 от ПРСР

Критерии за АСД М4.1 Критерии за ТФО М4.1

Критерии за оценка на проекти по М7.5 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М7.5 от ПРСР

Критерии за АСД М7.5 Критерии за ТФО М7.5

Критерии за оценка на проекти по М6.4.1 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М6.4.1 от ПРСР

Критерии за АСД М6.4.1 Критерии за ТФО М6.4.1

Критерии за оценка на проекти по М 7.2 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М 7.2 от ПРСР

Приложение 3 Критерии за АСД на ПП Приложение 4 Критерии за ТФО на ПП

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за оценка на проекти по М01 от ПРСР

Критерии за АСД на проектни предложения Критерии за ТФО на проектни предложения