Category: ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М06 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М06 от ОПИК

Критерии и методология за оценка по М06

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК

Критерии за оценка на проекти по М08 от ОПИК