Category: Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07

Списък ПП М07 I-ви и II-ри

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Списък ПП М06

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 02

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 02

Списък ПП М02

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 7.2

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 7.2

Списък на ПП – М 7.2

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М01

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М01

Проекти M01 – I-ви и II-ри прием

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М08