Category: Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Списък с проекти М7.5

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Списък с проекти М6.4.1

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М04 Социално-икономическа инеграция на уязвими групи 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М04 Социално-икономическа инеграция на уязвими групи

Списък ПП М04

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М05 Активно включване-уязвими групи

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М05 Активно включване-уязвими групи

Списък ПП М05

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М07

Списък ПП М07 I-ви и II-ри

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 06

Списък ПП М06

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 02

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 02

Списък ПП М02

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 7.2

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М 7.2

Списък на ПП – М 7.2

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М01

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Мярка М01

Проекти M01 – I-ви и II-ри прием

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03 „Добри и безопасни условия на труд“

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по М03