Category: по ОПРЧР

Правила оценителна комисия ВОМР M04 0

Правила оценителна комисия ВОМР M04

Правила_оценителна комисия_ВОМР М04

Правила оценителна комисия ВОМР M05 – нова процедура. 0

Правила оценителна комисия ВОМР M05 – нова процедура.

Правила_оценителна комисия_ВОМР М05 нови

по ОПРЧР

по ОПРЧР

Правила_оценителна комисия_ВОМР M05 Ред за оценка на проектни предложения по мерки от ОПРЧР 2014-2020 включени в СВОМР на МИГ-Община Марица Правила за работа на оценителна комисия М03