Category: Територията

Описание на територията

Описание на територията

Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година. Административно е базирана в областния център Пловдив. Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска...