Category: Събития

Покана за информационна среща по Мярка М05

Покана за информационна среща по Мярка М05

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

Ден на отворените врати в МИГ – Община Марица

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ обявява Ден на отворените врати в офиса на МИГ – Община Марица във връзка с разяснителна кампания след обявяване на процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-1.031...

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители  „МИГ открива работно място“ 0

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“

В дните 18, 19 и 20 Декември 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ ще проведе мобилна кампания „МИГ открива работно място“ за микропредприятия и земеделски производители  във всички населени места от територията на Община...