Category: Профил на купувача

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2019

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2018г.  

Регистър на сключени договори от СНЦ „МИГ – Община Марица“ с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки

Регистър на сключени договори от СНЦ „МИГ – Община Марица“ с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП