Category: Профил на купувача

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2020

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2019г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2019

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП 2018г.  

Регистър на сключени договори от СНЦ „МИГ – Община Марица“ с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки

Регистър на сключени договори от СНЦ „МИГ – Община Марица“ с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки

Регистър на сключени договори при възлагане на ОП