Category: Новини

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители  „МИГ открива работно място“ 0

Мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“

В дните 18, 19 и 20 Декември 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ ще проведе мобилна кампания „МИГ открива работно място“ за микропредприятия и земеделски производители  във всички населени места от територията на Община...

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ 0

Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ...