Author: adminmar

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на изменена документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за...

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти №   BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица  М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.068 МИГ – Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи “ Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ –...

Правила оценителна комисия ВОМР M04 0

Правила оценителна комисия ВОМР M04

Правила_оценителна комисия_ВОМР М04

Покана за информационна среща по Мярка М05

Покана за информационна среща по Мярка М05

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти    №  BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ – Община Марица, с финансовата подкрепа на ОПРЧР, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“

МИГ Община Марица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ Проектите...

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Критерии за оценка на проекти по М05 (нова процедура) от ОПРЧР

Методология за ТФО Таблица_АСД

Правила оценителна комисия ВОМР M05 – нова процедура. 0

Правила оценителна комисия ВОМР M05 – нова процедура.

Правила_оценителна комисия_ВОМР М05 нови

Обществено обсъждане 2

Обществено обсъждане 2

„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.067 МИГ...

Обществено обсъждане

Обществено обсъждане

„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ...