Author: adminmar

СНЦ  “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски...

Критерии за оценка на проекти по М4.1 от ПРСР 0

Критерии за оценка на проекти по М4.1 от ПРСР

Критерии за АСД М4.1 Критерии за ТФО М4.1

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 0

СНЦ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски...

Протоколи, решения УС 2016г.

Протоколи, решения УС 2016г.

Протокол УС 30.12.2016 Протокол УС 25.10.2016 Протокол УС 25.05.2016 Протокол УС 05.05.2016