Author: adminmar

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Списък с проекти4.2

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 0

Електронен регистър с проекти, подадени по СВОМР по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Списък с проекти4.1

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица – Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Въпроси и отговори 04.12.2020г.

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Въпроси и отговори по Процедура BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Въпроси и отговори 17.12.2020г.