Author: adminmar

Минали

Минали

Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 26.01.2017г. Общо събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“ на 07.04.2017г. – Покана_ОС_07_април – 2017  

Контакти

Контакти

Офисът на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ се намира в общ. Марица, с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5 e-mail: leader_maritsa@abv.bg Изпълнителен директор: МАРИЯ ГЮЗЕЛЕВА 0882 41 33 60 0877 18 47 75 Експерт по прилагане...

Стратегия за местно развитие 0

Стратегия за местно развитие

Стратегия за местно развитие – МИГ-Община Марица

Описание на територията

Описание на територията

Община Марица е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година. Административно е базирана в областния център Пловдив. Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска...

Мерки в СМР 0

Мерки в СМР

Резюме на мерките, които ще бъдат финансирани през „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“     Съгласно Заповед № РД-09-714/26.09.2016г. на зам.-министър Васил Грудев, одобреният бюджет на Стратегията на „МИГ-Община Марица“ е в размер на 6 375 575лв....