СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 2 на Проект на Насоки за кандидатстване