СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане 1 на Проект на Насоки за кандидатстване