Регистър на сключени договори при възлагане на ОП – 2018г.