Прием на проекти по мярка 08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“