СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики