СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване