МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА удължава срока за кандидатстване по процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *